IT audit ve firmách

Co je IT audit?

Audity IT se dělí do několika odvětví. 

Máme bezpečnostní IT audit, kde se např. zkouší i hacking sítě a sociální inženýring včetně záměrného nabourávání sítě. 

Dále klasický IT audit, který je důležitý při správě sítě či audit dokládající splnění ISO specifik např. ISO 27001, aj.

Cíl auditu

Cíl IT auditu je zjištění všech důležitých informací o současném stavu IT dané firmy. 

Během IT auditu zjišťujeme aktuální stav IT, vyhodtíme všechny zjištěné informace a návrhneme řešení případných nesrovnalostí či nedostatečných míst  auditované firmy.

Závěř IT auditu je doporučení jak vylepšit současný stav, co zabezpečit a kde provést jaké změny, které povedou ke zkvalitnění IT prostředí zákazníka.
IT audit - rackIT audit - patch panely

Kdy?

IT audit se provádí například u firem, které vyrostly z malých do středně velkých firem a chtějí znát současný stav jejich IT.

V dnešní digitální době je IT bezpečnost oblast, které by se měla věnovat zvýšená pozornost.

Bez správně fungujícího IT by se žádný uživatel neobešel, a už vůbec ne chod celé firmy.

Převzetí IT po někom jiném

Dalším příkladem kdy se provádí IT audit, je z našeho pohledu Outsourcing IT firmy a převzetí nového zákazníka. Převzetí zákazníka pod naší IT správu předchází jednání o způsobu spolupráce, nastavení různých mantinelů a co se týká převzetí, tak i časových termínů, kdy se budeme moci v co nejkratším čase o zákazníka starat a řešit jeho IT požadavky.

Z tohoto důvodu je IT audit velice důležitý, protože se díky němu seznámíme s IT prostředím, ve kterém zákazník pracuje. Zjistíme procesy, kterými se zákazník řídí a seznámíme se i s IT systémy, které zákazník potřebuje k fungování firmy.
IT audit - před a po

Co se audituje?

IT audit - ajťák
Nedílnou součástí IT auditu je i prověření IT infrastruktury, do které spadají routery, switche, WiFi síť, PC stanice, notebooky, servery, VoIP telefony, NASy a další IT hardware. Po prozkoumání IT infrastruktury předkládáme návrh na případnou opravu/změnu zjištěných nedostatků a domlouváme se na způsobu realizace.

Provedení IT auditu nám i značně ulehčuje práci program pro správu počítačů. Na pracovní stanice nainstalujeme agenta, který se napojí na náš server a během pár minut dojde k oskenování počítače. Máme poté krásný přehled, o jaký HW se jedná, jaký SW je nainstalován a mnoho dalších informací. Tyto informace nám tak ušetří spoustu času při vyhodnocování IT auditu.

Shrnutí

Po takto provedeném IT auditu víme, v jakém prostředí budeme pracovat.

Vzhledem ke zjištěným informacím, případně nedostatkům a jejich nápravě pak máme připravenou “půdu pod nohama” a budeme moci řešit IT požadavky ke spokojenosti zákazníka.
Máte zájem o nabídku na IT audit? Kontaktujte nás.