Výhody externího IT

Ptáte se, proč outsourcovat Vaše IT? Jaké výhody Vám přináší externí IT přináší? Přesně na
toto téma jsme sepsali tento článek. Autor: Karel Divina, manažér IT oddělení.

Outsourcingu IT využívají nejčastěji menší a středně velké společnosti z toho důvodu, aby
se mohly naplno věnovat podstatě jejich podnikání a nemuseli tříštit pozornost jiným
směrem. Tím nejdůležitějším důvodem však je to, že je to pro firmy ekonomicky
výhodnější. Vybudovat vlastní in-house (interní) IT tým stojí čas i peníze. Jedná se o
investici s dlouhodobou návratností a často provoz vlastního IT týmu je pro společnost
značně nákladnější i z dlouhodobého hlediska.
Jak vyměnit IT firmu - profilaxe

Je to komfortní, kvalitní a levnější

O finanční stránce jsme již psali, ale dalšími silnými benefity je komfort, který klient tímto rozhodnutím získá, a kvalita dané služby. Jelikož se IT společnočnosti specializují pouze na informační oblast, jsou to specialisté a mají více svých klientů. Dokáží profesionálně plnit své IT povinnosti a požadavky svých klientů, ale také jim doporučit vhodné řešení na míru specifickým potřebám.

Zastupitelnost

Spolupráce s externí IT společností Vás ušetří běžných personálních problémů. Tedy nebude řešit to, že je Váš ajťák nemocný, nebo že Vám skončí dlouholetý pracovník, na kterém celém Vaše oddělení stojí a zůstanou po něm nedokončené projekty.

Šetříte svůj čas a energii, díky čemuž jste efektivnější

Nejenom IT, ale i účetnictví, právo, pojištění, daně a spousta další administrativy, to jsou oblasti, které Vás nedělají úspěšnějšími. To jsou pro společnosti často nutná zla, bez kterých se jednoduše podnikání neobejde. Díky jejich outsourcování se můžete od těchto nepřínosných oddělení oprostit a věnovat se tak na 100 % Vašemu byznysu.

Nakonec je dobré zmínit, že převedením zvolené agendy na externí společnost daný subjekt za Vás přebírá i část rizik. Vy tak jednoduše outsourcujete Vaše nutná zla i s veškerou odpovědností a riziky.